Lungs
Fijnstof

Wat is fijnstof?

Fijnstof is een verzamelnaam voor kleine, onzichtbare deeltjes in de lucht die kleiner zijn dan 10 micrometer. Ter vergelijking, een menselijk haar heeft gemiddeld een diameter van 70 micrometer. Fijnstof wordt verder onderverdeeld in PM10 en PM2,5 met een maximale diameter van respectievelijk 10 en 2,5 micrometer.

Is fijnstof schadelijk voor de mens?

  • Stofdeeltjes groter dan 10 micrometer worden doorgaans in de neus vastgehouden en uitgescheiden via het slijmvlies.
  • Stofdeeltjes tussen 5 en 10 micrometer dringen dieper door in de neus en keelholte en kunnen de slijmafvoer in de luchtwegen verstoren, ademhalingsklachten veroorzaken en de gevoeligheid voor luchtweginfecties verhogen.
  • Stofdeeltjes tussen 1 en 5 micrometer dringen nog dieper door tot in de longen en kunnen longschade veroorzaken.
  • Stofdeeltjes kleiner dan 1 micrometer dringen via de longblaasjes verder door tot in de bloedsomloop en kunnen leiden tot hart- en vaatziekten.
FijnstofLongen

Waar komt fijnstof vandaan?

Fijnstof bestaat uit primaire en secundaire deeltjes: primaire deeltjes worden rechtstreeks in de atmosfeer uitgestoten (verbranding, bodemerosie, woestijnzand, verdamping, enz.), secundaire deeltjes ontstaan in de atmosfeer als moleculen van verzurende stoffen zich binden met vaste deeltjes(ammoniak, zwaveldioxide, stikstofoxiden, organische verbindingen, enz.)

In Vlaanderen bestaat PM10 gemiddeld uit:

  • 5 % – 10 % roetuitstoet van dieselwagens
  • 10 % zeezout
  • 10 % – 20 % mineraal stof
  • 10 % – 20 % mineraal stof
  • 20 % koolstofhoudende deeltjes (houtverbranding, industrie)
  • 30 % – 40 % secundaire deeltjes
Elektrostatische Fijnstoffilter

De filter wordt bovenaan de bestaande stenen of inox schouw geplaatst en de ioniseerstaaf wordt exact in het midden van het rookkanaal afgesteld. Deze staaf wordt over negatief geladen waardoor er een ionisatieveld rondom de staaf gecreëerd wordt en elektroden afgegeven worden. Alle roet- en stofdeeltjes die met de verbrandingsrook omhoog komen, gaan door dit veld, nemen de vrije elektronen op en worden zo negatief geladen.

De negatief geladen deeltjes worden afgestoten door de negatief geladen ioniseerstaaf en zetten zich af aan de wand van het rookkanaal waar ze samenklitten met de roetafzetting.

Bij de jaarlijkse reining van de schoorsteen worden zo de fijnstofdeeltjes verwijderd.

OektubeWerking


De Oekotube fijnstoffilters van Oekosolve filteren tot 95% van het fijnstof uit de rookgassen bij verbranding van hout !

Producten
Oekotube fijnstoffilter

 

Oekosolve Oekotube tot 50 kW – Fiche

De elektrostatische precipitator (ESP) Oekotube is ontworpen en geschikt voor alle houtbranders met een capaciteit van minder dan 50 kW en wordt bovenop de schoorsteen gemonteerd.
De Oekotube-filter kan eenvoudig worden gemonteerd op nieuwe installaties of achteraf worden aangebracht op bestaande houtverwarmingssystemen met zowel bakstenen als inoxen schouwen.

 

Oekosolve Oekorona tot 300 kW – Fiche

De elektrostatische precipitator Oekorona is geschikt voor alle automatische houtgestookte systemen, met behulp van houtspaanders, pellets of houtblokken met een vermogen van maximaal 300 kW. De elektrostatische afscheider is gemonteerd in de stookruimte. De installatie kan worden gebruikt als een retrofit of voor nieuwe installaties. Het mechanische reinigingsmechanisme maakt een volledig automatische werking mogelijk.

OekoRona fijnstoffilter
OekoRona M fijnstoffilter

 

Oekosolve Oekorona M tot 3 MW – Fiche

De precipitator Oekorona M is gebaseerd op het elektrostatisch principe, dat de deeltjesemissie van automatische houtgestookte systemen met vermogens tussen 200 kW en 3 MW vermindert. Het modulaire ontwerp maakt installaties op zowel nieuwe als bestaande systemen mogelijk. Het mechanische reinigingsmechanisme maakt een volledig automatische werking van de afscheider mogelijk en vermindert het onderhoud tot een minimum. elektrostatische afscheider is gemonteerd in de stookruimte. De installatie kan worden gebruikt als een retrofit of voor nieuwe installaties. Het mechanische reinigingsmechanisme maakt een volledig automatische werking mogelijk.